Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Leslie Greenberg

greenbergDr Leslie S. Greenberg, jest profesorem psychologii na Uniwersytecie York w Toronto. Po zakończeniu studiów magisterskich w zakresie inżynierii w 1970, zmienił ścieżkę kariery i szkolił się wraz z Laurą Rice w zakresie terapii skoncentrowanej na kliencie. Przez 3 lata uczył się w Instytucie Gestalt w Toronto. Po ukończeniu szkolenia w 1975 rozpoczął trwającą 15 lat podróż na drodze integracji terapii Gestalt i skoncentrowanej na kliencie i osadzeniu ich w teorii emocji.

Po odbyciu treningu w zakresie bardziej dyrektywnych podejść zintegrował ich elementy w skoncentrowaną na emocjach terapii par. Charakterystyczny dla podejścia skoncentrowanego na procesie doświadczania styl włączania, podążania i prowadzenia jest efektem tych czynników.   Jest jednym  założycieli Society of the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) oraz autorem m.inn. Emotion in Psychotherapy (1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (1988), Facilitating Emotional Change (1993), Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions (2002) and more recently Emotion-focused therapy of depression (2006) and Emotion-focused couple therapy: The dynamics of emotion , love and power.

w02-les-greenberg2Greenberg jest główną postacią w nurcie określanym jako psychoterapia skoncentrowana na proces doświadczania. Jej głównym celem jest pomoc klientowi w rozwinięciu inteligencji emocjonalnej, aby radził sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i otoczeniem. Ideą leżącą u podstaw terapii skoncentrowanej na procesie doświadczania jest przekonanie, iż emocje z natury służą lepszej adaptacji, ale mogą stać się źródłem problemów z powodu traum przeżytych w przeszłości, tendencji do ich ignorowania  lub umniejszania ich znaczenia. Reakcje  emocjonalne sygnalizują, które aspekty sytuacji są ważne i   tym samym są przewodnikiem po naszych potrzebach. Wskazują nam czego chcemy i pomagają określić, jakiego typu zachowania są adekwatne do sytuacji. Z czasem świadomość własnych emocji oraz uczenie się jak nimi zarządzać i z nich korzystać  daje poczucie stałości i pełni. Jednakże sama nauka o emocjach jest niewystarczająca. Klient musi doświadczyć owych emocji w momencie ich powstawania,  w bezpiecznym środowisku sesji terapeutycznej. W takiej sytuacji klient może samodzielnie odkryć wartość większej samoświadomości i bardziej elastycznego zarządzania emocjami. W ten właśnie sposób można podsumować podejście zorientowane na proces doświadczenia: jest to skoncentrowana na emocjach terapia, która w systematyczny aczkolwiek elastyczny sposób pomaga klientowi uświadomić sobie własne emocje i produktywnie z nich skorzystać

Psychoterapia zorientowana na proces doświadczania jest humanistycznym, skoncentrowanym na emocjach podejściem, opartym na badaniach empirycznych. Łączy w sobie terapię skoncentrowaną na osobie, podejście gestaltowskie i egzystencjalne i  uaktualnia je o osiągnięcia współczesnej myśli psychologicznej. Orientacja ta jest oparta na trwających od 25 lat badaniach psychologicznych . Terapię skoncentrowaną na procesie doświadczania wyróżnia uznanie emocji za źródło znaczenia, kierunku i rozwoju.

Greenberg jest autorem wielu publikacji cenionych przez praktyków i teoretyków psychoterapii. Prowadził seminaria warsztatowe w naszej Profesjonalnej szkole Psychoterapii a ostatnio wydaliśmy książkę PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH , której jest jednym z współautorów.

 

 

logo-z-napisem-białe