Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Aaron Beck (1921- )

aaron_beck Aaron Beck urodził się 18 lipca 1921 roku w Providence w rodzinie rosyjskich emigrantów żydowskiego pochodzenia. Był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Konieczność nadrobienia szkolnych trudności spowodowanych chorobą była dla niego okazją do wzmocnienia wiary siebie i wykształcenia przekonania, że podejmując wyzwania można osiągnąć założone cele. Podobnie jak starsi bracia studiował na Uniwersytecie Browna w rodzinnymi mieście. Po ukończeniu tam studiów w 1941 roku kontynuował naukę na Uniwersytecie Yale – studiował medycynę. Interesował się psychiatrią i neurologią.

 

W 1961 roku opublikował stosowaną do dziś Skalę Depresji Becka. Powstała ona w oparciu o doświadczenia kliniczne z pacjentami w prowadzonej przez niego Pracowni Badań nad Depresją w General Hospital w Filadelfii. Od 1963 roku współpracował z Albertem Ellisem.

W 1994 roku, wspólnie z córką Judith, stworzył Instytut Terapii Poznawczej i Badań zajmujący się popularyzacją podejścia oraz szkoleniami terapeutów.

Podstawowe założenia

beckphoto Koncepcja Aarona Becka należy do nurtu psychologii poznawczej. Zgodnie z założeniami jej teoretyków człowiek, jako samodzielna jednostka, przyjmuje postawę badacza wobec otaczającej ją rzeczywistości. W trakcie tej obserwacji formułowane są pewne sądy, przekonania i hipotezy, zgodnie z którymi człowiek przystosowuje się do świata. Kluczową kategorią w tym ujęciu są struktury poznawcze, czyli system informacji o świecie zewnętrznymi i o sobie samym, który reguluje zachowanie jednostki.

Podejście Becka kształtowało się pod wpływem narastającego rozczarowania technikami psychoanalitycznymi. Poznawcze strategie, które stworzył okazały się szczególnie przydatne w leczeniu depresji, choć stosowane są również w przypadku innych zaburzeń psychicznych. Zgodnie z założeniami Becka depresja powodowana jest przez automatyczne myśli, dysfunkcyjne przekonania i negatywne samookreślenia.

Podstawą modelu depresji Becka jest tzw poznawcza triada depresyjna. Na konstrukt ten składają się przekonania o własnej małej wartości, o licznych zagrożeniach płynących z otoczenia oraz o niepewnej i również zagrażającej przyszłości. Osoba pogrążona w depresji nader często myśli o sobie „do niczego się nie nadaję, nic mi nie wychodzi”. Towarzyszą temu myśli w rodzaju „wszyscy czegoś ode mnie chcą, życie to nieustanna porażka” oraz „nic dobrego już mnie nie spotka”. Beck zauważył również, że tak formułowanym myślom towarzyszy tendencja do nadmiernej generalizacji negatywnych bodźców w połączeniu z selektywnym abstrahowaniem.  Tego typu zaburzenia w procesach poznawczych sprzyjają pojawieniu się zaburzeń depresyjnych o różnym nasileniu.  Wiele badań prowadzonych by zweryfikować koncepcję Becka potwierdziło jego założenia. Zwrócono również uwagę, iż przekonania decycujące o podatności na depresję aktywują się w warunkach zwiększonego stresu. dalai_lama_aaron_beck

W oparciu o założenie dotyczące istnienia triady poznawczej zaproponował Beck model terapii poznawczej, której podstawowym celem jest identyfikacja i przekształcenie nieadaptacyjnych przekonań. Oryginalna terapia proponowana przez Becka trwa od 15 do 25 cotygodniowych sesji. W trakcie terapii pacjent uczy się jak rozpoznawać i monitorować myśli automatyczne, analizować w jaki sposób myśli te prowadzą do określonych zachowań oraz analizować dane przemawiające za lub przeciw tym przekonaniom. W efekcie dochodzi do zastąpienia nieprawidłowych przekonań i konstruktów tymi bardziej racjonalnymi i adaptacyjnymi.

logo-z-napisem-białe