Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Aaron Beck (1921- )

aaron_beck Aaron Beck urodził się 18 lipca 1921 roku w Providence w rodzinie rosyjskich emigrantów żydowskiego pochodzenia. Był najmłodszym z czwórki rodzeństwa. Konieczność nadrobienia szkolnych trudności spowodowanych chorobą była dla niego okazją do wzmocnienia wiary siebie i wykształcenia przekonania, że podejmując wyzwania można osiągnąć założone cele. Podobnie jak starsi bracia studiował na Uniwersytecie Browna w rodzinnymi mieście. Po ukończeniu tam studiów w 1941 roku kontynuował naukę na Uniwersytecie Yale – studiował medycynę. Interesował się psychiatrią i neurologią.

 

Albert Ellis (1913-2007)

24ellis-450 Albert Ellis przyszedł na świat we wrześniu 1913 roku w Pittsburgu, w rodzinie żydowskiej.  Jako dziecko doświadczał emocjonalnego zaniedbywania ze strony nieobecnego w domu ojca oraz niezrównoważonej psychicznie matki. W 1934 roku ukończył Uniwersytet Miejski w Nowym Jorku – specjalizował się w zagadnieniach biznesowych.  W pierwszym etapie kariery usiłował pracować zgodnie z wykształceniem i pisać książki. Obie te drogi nie spełniły jego oczekiwań. Zainteresował się seksuologią – zaczął publikować książki dotyczące seksualności. Pierwsze doświadczenia z pacjentami  skierowały jego uwagę na psychologię kliniczną.

 

Alferd Adler (1870-1937)

Austriacki psychiatra i psycholog. Twórca psychologii indywidualnej. Przyszedł na świat jako trzecie dziecko w mieszczańskiej rodzinie żydowskiej. Po latach twierdził, że częste choroby jakich doświadczał jako dziecko oraz utrata młodszego brata sprawiły, że zainteresował się medycyną. Podjął studia medyczne na Uniwersytecie Wiedeńskim. W czasie studiów zbliżył się do środowiska młodych socjalistów – jego pierwsze publikowane prace dotyczyły zagadnień socjomedycznych. Po uzyskaniu dyplomu w 1895 roku rozpoczął praktykę lekarską jako okulista. Jego pacjentami były głównie osoby należące do klas niższych. W ciągu kilku kolejnych lat jego zainteresowania zawodowe zwracały się ku psychiatrii. Tym co, jak się wydaje, skłoniło go do zainteresowania się psychiatrią, była obserwacja sposobów, w jakich jego pacjenci rekompensowali sobie swoje niepełnosprawności.  

Anna Freud (1895-1982)

annafreud01 Psychoanalityczka, prekursorka wykorzystania podejścia analitycznego w terapii dzieci. Jedna z twórców psychologii ego.

Była najmłodszym z sześciorga dzieci Zygmunta i Marty Freudów. Badacze życia i dorobku Anny zwracają uwagę na jej relacje z bliskimi – rywalizację z rodzeństwem, słabą relację z matką oraz silną więź z ojcem.

W 1912 roku zakończyła edukację szkolną w wiedeńskim Cottage Liceum. W latach 1915-20 pracowała w swojej dawnej szkole – najpierw jako stażystka a potem jako nauczycielka. W 1918 roku rozpoczęła psychoanalizę własną pod kierunkiem ojca. Przesunęło to jej zainteresowania ku psychologii i psychoanalizie.

Arnold Allan Lazarus (1932-)

lazarus1 Arnold A. Lazarus urodził się w Johanesbrgu w 1932 roku w Republice Południowej Afryki. W 1956 roku ukończył psychologię na Uniwersytecie Wiywatersrand w rodzinnym mieście. Cztery lata później obronił pracę doktorską.

Jego zainteresowania od samego początku koncentrowały się na zagadnieniach związanych z psychoterapią. W 1958 roku opublikował w South African Medical Journey artykuł o nowej formie terapii – nazwał ją terapią behawioralną.

 

Carl Gustav Jung (1875-1961)

jung1 Carl Gustav Jung przyszedł na świat 26 lipca 185 roku w Kesswil w Szwajcarii. Idąc w ślady swojego dziadka i imiennika, Carla Gustava seniora, ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Bazylei. W 1900 podjął pracę jako asystent w Klinice Psychiatrycznej w Zurychu. Dwa lata później obronił doktorat a w 1905 habilitację. Został dyrektorem Kliniki. Prowadzi tam między innymi badania eksperymentalne w zakresie skojarzeń. W 1909 roku zrezygnował z pracy w klinice – rozpoczął praktykę prywatną, którą prowadził przez całe życie.

W 1907 roku po raz pierwszy spotkał się z Zygmuntem Freudem.

Carl Rogers (1902-1987)

Carl_Rogers Amerykański psycholog i psychoterapeuta.  Przedstawiciel nurtu humanistycznego w psychologii, twórca psychoterapii zorientowanej na klienta.

Carl Rogers wychowywał się w wielodzietnej, religijnej  rodzinie w Illinois – początkowo w Chicago a potem na farmie, którą prowadził jego ojciec.  Pierwotnie rozpoczął studia rolnicze, jednak po dwóch latach przeniósł się do seminarium duchownego planując karierę pastora. Ostatecznie zrezygnował również z tej drogi i podjął studia w Szkole Nauczycielskiej Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku

 

Donald Miechenbaum

miechenbaum Don Meichenbaum urodził się i wychował w Nowym Jorku. Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia z zakresu psychologii uzyskał w City College w rodzinnym mieście. Kontynuował edukację na Uniwersytecie Illinois. Początkowo planował zająć się psychologią przemysłu, jednak staż w szpitalu psychiatrycznym skierował jego uwagę na psychologię kliniczną. Jego kariera naukowa jest związana z kanadyjskim Uniwersytetem Waterloo w Ontario  – pracował tam od 1966 roku aż do przejścia na emeryturę w 1998. Ma czworo dzieci.

Jest uważany za jednego z twórców psychologii poznawczo-behawioralnej. Został zaliczony do dziesiątki najbardziej wpływowych psychoterapeutów XX wieku.

Karen Horney (1885-1952)

horney4 Karen Danielson przyszła na świat 16 września 1885 roku w Blankensee w północnych Niemczech. Ojciec był kapitanem statków dalekomorskich, matka zajmowała się domem. Karen zachowała w pamięci surowego i autorytarnego ojca, który w jej odczuciu nie darzył ją wystarczającym zainteresowaniem. Była silnie związana z matką. W 1904 roku rodzice rozstali się. W 1906 roku rozpoczęła studia medyczne we Freiburgu. Uniwarsytet Freiburski był w owym czasie pierwszym dopuszczającym kobiety do studiów medycznych. W trakcie studiów Karen dwukrotnie zmieniała uczelnię – studiowała w Getyndze i w Berlinie. Podczas studiów poznała studenta prawa, Oskara Horneya. Pobrali się w 1909 roku. Rok później przyszła na świat pierwsza z trzech córek. W czasie studiów zainteresowała się bardzo modną podówczas psychoanalizą.

Leslie Greenberg

greenbergDr Leslie S. Greenberg, jest profesorem psychologii na Uniwersytecie York w Toronto. Po zakończeniu studiów magisterskich w zakresie inżynierii w 1970, zmienił ścieżkę kariery i szkolił się wraz z Laurą Rice w zakresie terapii skoncentrowanej na kliencie. Przez 3 lata uczył się w Instytucie Gestalt w Toronto. Po ukończeniu szkolenia w 1975 rozpoczął trwającą 15 lat podróż na drodze integracji terapii Gestalt i skoncentrowanej na kliencie i osadzeniu ich w teorii emocji.

Zygmunt Freud (1856-1939)

220px-sigmund_freud_life Zygmunt Freud urodził się we Freibergu na czeskich Morawach pozostających podówczas w granicach monarchii austowęgierskiej. Pochodził z żydowskiej, niezaangażowanej religijcnie rodziny. Gdy miał kilka lat jego rodzina przeprowadziła się - najpierw do Lipska a potem d Wiednia. Większość jego życia zawodowego związana była z Wiedniem. W latach 1873-81 studiował medycynę. Spotkał się podówczas z koncepcją Ernsta von Bruckego opisującą człowieka jako dynamiczny system fizjologiczny kontrolowany przez zasadę zachowania energii. Przedmiotem jego zainteresowań w obrębie medycyny stała się neurologia.

 

logo-z-napisem-białe