Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia


„Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

uzależnienia behawioralne 2022- ogłoszenie html 836eadc8deb42ac1 uzależnienia behawioralne 2022- ogłoszenie html 7037dad760af950e
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
uzależnienia behawioralne 2022- ogłoszenie html 35712cde29e7c53e


Ogłaszamy nabór do udziału w szkoleniu w zakresie psychoterapii uzależnień behawioralnych, które odbędzie się w terminach: 21-24 lipca 2022 r.

Każdy z terminów zawiera całościowe szkolenie.

Miejsce szkolenia - ośrodek szkoleniowy Fundacji ETOH w Warszawie, Mszczonowska 6.

W szkoleniu mogą uczestniczyć terapeuci objęci szkoleniami w zakresie terapii uzależnień w STU-NARKO, STU i STUW. Uczestnictwo w szkoleniu będzie również udostępnione dla osób, które ukończyły analogiczne szkolenia w innych programach objętych akredytacją KBPN i PARPA.


PROGRAM SESJI SZKOLENIOWEJ

Tematy wykładów i seminariów warsztatowych

  1. Diagnoza i psychologiczne rozumienie osoby uzależnionej behawioralnie. Współwystępowanie z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
  2. Strategie pracy terapeutycznej z osobą uzależnioną behawioralnie.
  3. Terapia nałogowych zaburzeń hazardowych.
  4. Terapia osób uzależnionych od internetu.
  5. Terapia nałogowych zaburzeń odżywiania.
  6. Seksoholizm – nałogowe zaburzenia seksualne - rozpoznawanie i terapia.
  7. Zapobieganie nawrotom w uzależnieniach behawioralnych.
  8. Dialog motywacyjny. Interwencje poznawcze i behawioralne.
  9. Analiza przypadku i układanie strategii pracy dla osoby uzależnionej behawioralnie.
  10. Strategie rozbrajania psychologicznych mechanizmów uzależnienia.


Instytut Psychologii Zdrowia, ze środków otrzymanych z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, pokrywa całość kosztów szkolenia
(w tym koszty pobytu i wyżywienia w ośrodku szkoleniowym).

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt IPZ „Psychoterapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, ankiety, opisy przypadków, konspekty zajęć.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Prosimy o nadsyłanie wypełnionej ankiety na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

logo-z-napisem-białe