Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH 2015-2016

PROFESJONALNEJ SZKOŁY PSYCHOTERAPII

I rok

28/30.08.2015, 24.27.09., 23/25.10., 27/29.11., 18/20.12.2015

22/24.01.2016., 26/28.02.2016., 1/3.04.2016, 13/15.05.2016., 3/5.06.2016, 1/3.07.2016

II rok

11/13.09.2015., 9/11.10.2015., 12/15.11.2015, 11/13.12.2015

8/10.01.2016., 18/20.03.2016., 22/24.04.2016., 27/29.05.2016, 24/26.06.2016

III rok

4/6.09.2015., 2/4/10.2015, 6/8.11.2015., 4/6.12.2015.,

15/17.01.2016., 4/6.03.2016., 7/10.04.2016.,19/22.05., 10/12.06.2016

IV rok

18/20.09.2015., 16/18.10.2015., 20/22. 11.2015

11/13.03.2016., 15/17.04.2016., 17/19.06. 2016.

logo-z-napisem-białe