Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

mgr Jolanta Hojda

jolanta_hojdaCertyfikowana psychoterapeutka, certyfikowana superwizorka psychoterapii, terapeutka par - certyfikowana specjalistka pomocy psychologicznej dla par, mgr psychologii, Pracuje w podejściu integracyjnym od 2005 roku.

Zajmuje się psychoterapią problemów osobistych osób dorosłych w psychoterapii indywidualnej: m.in: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, odżywiania, terapią traumy oraz psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje psychoterapia osób, które doświadczyły traumatycznych, wyjątkowo stresujących zdarzeń w przeszłości m.in. w rodzinach z problemem alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnych (DDA/DDD). Oferuje również pomoc w pracy nad samoświadomością i samorozwojem oraz zwiększaniem zdolności do tworzenia satysfakcjonującego życia i doświadczania radości.

Prowadzi terapię par, które znalazły się w kryzysie - m.in. z trudnościami w komunikacji, częstymi konfliktami i kłótniami, ze zdradą, z nadmierną zazdrością, z poczuciem rozczarowania w związku, w sytuacji okołorozwodowej, z trudnościami i konfliktami rodzicielskimi, z problemami w zakresie intymności i seksualności pary oraz innymi problemami pojawiającymi się na różnych etapach rozwoju związku.

Psychologię ukończyła w SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia/SWPS. Nieustająco podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach m.in. z zakresu CBT, Gestalt, terapii par, terapii traum, terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTPD), seksuologii, psychoterapii tańcem i ruchem (DMP), i in.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Psychoterapii OGRÓD oraz w prywatnej praktyce oraz własnym prywatnym ośrodku psychoterapii.

Współtworzy i prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów i psychoterapeutów z zakresu psychologii i psychoterapii (m.in. Studium Pomocy Psychologicznej dla Par IPZ, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, terapii traumy, traum seksualnych, uzależnień behawioralnych, pracy z osobami z grupy DDA/DDD i in.).

Przez 11 lat była wykładowczynią i współpracowniczką Uniwersytetu SWPS gdzie prowadziła zajęcia dla studentów psychologii klinicznej. Współpracowniczka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii IPZ PTP, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami oraz superwizję.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (w którego Zarządzie zasiadała przez 6 lat).

logo-z-napisem-białe