Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

kolaz 3

Zespół

Tomasz Górecki - psycholog (Uniwersytet SWPS) ze specjalnościami interwencja kryzysowa i terapia poznawczo-behawioralna. Ukończył także socjologię (Uniwersytet Warszawski). Od blisko dekady współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Poradni dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116123 oraz jako konsultant w Poradni dla Uzależnionych Behawioralnie i ich Bliskich. Przez kilka lat pełnił także funkcję zastępcy koordynatora programu interwencji kryzysowej przy IPZ. Uczestnik wielu treningów, szkoleń i konferencji z zakresu pomocy psychologicznej i rozwoju osobistego. Prowadzi także szkolenia dla studentów i absolwentów psychologii z zakresu interwencji kryzysowej.

Od 2017 koordynator Poradni Mailowej IPZ PTP.

 

Klaudia Orzełowska - absolwentka Psychologii Stosunków Międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Psychologii Kryzysu i Interwencji kryzysowej oraz Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. W trakcie szkolenia z terapii EMDR. Doświadczenie zdobywała, m.in. jako konsultantka w telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116 123, z którym jest związana od 2015 roku.

 

Sulimir Mateusz Szumielewicz - psycholog, psychotraumatolog, doktorant Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS ze specjalnościami interwencja kryzysowa i psychoterapia uzależnień. Ukończył studia podyplomowe z zakresu psychologii śledczej w praktyce operacyjnej i procesowej, przygotowujące do pracy biegłego sądowego oraz terapii traumy, uzyskując, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r., tytuł zawodowy specjalisty ochrony zdrowia - psychotraumatologa. Od wielu lat konsultant w Poradni dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym oraz Uzależnień Behawioralnych w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jako radca w Krajowym Mechanizmie Prewencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przeprowadzał wizytacje szpitali psychiatrycznych, zakładów opiekuńczo–leczniczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wychowawczych i innych miejsc detencji. Pełni obecnie funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. W swojej pracy łączy wiedzę i doświadczenie psychologiczne z aspektami prawnymi.

logo-z-napisem-białe