Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

kolaz 2

Wskazówki dla klienta i jego prawa

1.  Aby ułatwić pracę Poradni i zadbać o najwyższą jakość porady, wskazane jest używanie tego samego adresu e-mail w trakcie trwania kontaktu z Poradnią.

2. Odpowiedzi na wiadomość  Klient może spodziewać się maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, o ile nie wystąpią usterki techniczne i/lub inne wypadki losowe, które uniemożliwią jej udzielenie w określonym czasie.

3. Zadaniem konsultanta jest omówienie z Klientem problemu, z którym się zgłasza  oraz wskazanie mu możliwych sposobów działania. Decyzja o wyborze najlepszego dla siebie rozwiązania należy do Klienta.

4. Klient naszej Poradni ma prawo do zachowania anonimowości.

logo-z-napisem-białe