Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Trening interpersonalny

Anna Czerniejewska

anna czerniejewskaZ wykształcenia jestem pedagogiem i psychologiem, choć ten pierwszy zawód coraz rzadziej wykonuję w życiu. Zresztą to nie jest jedyny mój zawód, którego już nie wykonuję lub wykonuję w niewielkim stopniu. Swoją drogę zawodową zaczęłam chodząc dość krętymi ścieżkami i nie mogąc się do końca zdecydować co chcę robić. Zaczęłam od pracy w Urzędzie Miejskim, w Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, by przejść przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Leczenia Uzależnień, Dzienny Ośrodek Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, Zakład Karny (alkoholicy i narkomani), Poradnię Odwykową, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zawsze to jednak była praca w kontakcie z drugim człowiekiem. Pracowałam jako pracownik socjalny, terapeuta (w tym uzależnień), socjoterapeuta, wykładowca, trener.

Teraz jestem trenerem III stopnia (superwizor) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i psychoterapeutą.

Swoją drogę szkoleniową zaczęłam w Instytucie Psychologii Zdrowia i (wówczas jeszcze Trzeźwości), potem ją na trochę opuściłam i dzięki Wandzie Trabert (Sztander) wróciłam, ale już w innej roli. Uczyłam się psychoterapii zorientowanej na proces A. Mindella, potem trochę w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Ośrodku Terapii Krótkoterminowej. Ukończyłam też 4-letnią szkołę psychoterapii humanistycznej w Ośrodku „INTRA” . Praktykuję od kilkunastu lat. Obecnie pracuję już tylko z osobami dorosłymi i z parami.

end faq

logo-z-napisem-białe