Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

kolaz 2

Ograniczenia pomocy on-line

1. Kontakt z Poradnią Mailową IPZ nie zastępuje psychoterapii i bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Klient może liczyć na poradę, wsparcie i udzielenie informacji dotyczących zgłaszanego problemu. 

2. Część problemów psychologicznych ma charakter głębszy i ich rozwiązanie wymaga bezpośredniego kontaktu ze specjalistą.

3. Kontakt z Poradnią i otrzymane informacje nie stanowią podstaw do zmiany dotychczasowego rozpoznania i/lub sposobu leczenia u osób będących w trakcie leczenia i/lub psychoterapii.

4.  Z założenia kontakt z Poradnią ma charakter krótkoterminowy.

logo-z-napisem-białe