Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nr 6/47/2006

 

2006 6

Artykuł wstępny
 
BALLADA O STAROŚCI
 
Alicja Głębocka Długowieczni i zadowoleni
Joanna Nicole-Urbanowicz Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek
Jacek J. Pruszyński, Anita Gębska-Kuczerowska Niebezpieczna starość
Piotr Błędowski Starość na wsi
Maria Burek Przemoc wobec starszych w Niemczech
Renata Durda Krzywdzeni na starość. Analiza danych telefonu "Niebieskiej Linii"
Renata Durda, Dorota Kozieł, Maja Kuźmicz, Małgorzata Piątkowska Starszy Pan, Starsza Pani
Maja Kuźmicz Alfabet moich klientek
Hanna Dąbrowiecka Pomóc wyjść z cienia. Uwagi o aktywności osób starszych
Alicja Sadowska Agresywne zachowania chorych na Alzheimera
   
FORUM
 
Marcin Szpond Stalking
Agnieszka Czapczyńska Sytuacja kobiet w Albanii
Magdalena Potocka Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet

 

logo-z-napisem-białe