Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nr 4/39/2005

 

2005 4

Artykuł wstępny
 
 
Z Katarzyną Kądzielą rozmawia Renata Durda Mamy instrument
Autor Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 
ZAGUBIONE DZIECI
 
Dorota Iwaniec W kącie
Ilona Lelito Urodzeni buntownicy w szkole
Beata Majewska, Robert Kohler Dzieci, my i psy
Psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy
Agnieszka Wrzesień Sieciaki kontra Sieciuchy
Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie
Sabina Lasok-Chwiedoruk Przyjazne miejsce
 
PRZEMOC A PIENIĄDZE
 
Grażyna Mendecka Agresywna bieda
Sylvia Walby Ile kosztuje przemoc?
Badania brytyjskie
 
PRAWO
 
  Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym z 25.02.2005roku.
Jacek A. Świeca Prawa dziecka przed sądem
Edyta Skwarzyńska Przemoc wobec osób starszych w Wielkiej Brytanii
Katarzyna Bochenek-Cichoń Wyjście ostateczne
 
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
 
NASZE LEKTURY

 

logo-z-napisem-białe