Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nr 3/38/2005

 

2005 3

Artykuł wstępny
 
ZABURZENIA U DOROSŁYCH
 
Anna Jakubowska-Winiecka Grzechy zaniechania
Zaburzenia psychosomatyczne u ofiar przemocy domowej
Sylwia Kluczyńska Poza normą
Theodore Millon, Roger Davis Odmiany osobowości zależnej
Fragment książki "Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie"
Jadwiga Jakrzewska Osobowość ofiary przemocy małżeńskiej a jakość związku partnerskiego
 
ZABURZENIA U DZIECI
 
Bibianna Mossakowska, Krzysztof Marach Nie potrząsaj! Złamania śródstawowe u niemowląt, a zespół dziecka maltretowanego
Monika Biała Trudne dzieci
Katarzyna Fenik Wtedy czułam jakąś grozę...
Powstawanie zaburzeń osobowości u dzieci krzywdzonych
 
NIEZWYKŁE DZIECI
 
Ilona Lelito Urodzeni buntownicy
Paweł Gadzina Był sobie chłopiec
Robert Gorczyca Rafał i inni
Praca z dzieckiem z ADHD
 
PRAWO
 
Magdalena Grudziecka Mediacja - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy
Polemika z artykułem Lidii Pustkowiak Mediacja raz jeszcze z numeru 2/37/2005 "Niebieskiej Linii".
Magdalena Pietruszka Bezpieczeństwo dzieci w Europie
Bibiana Mossakowska Kobiety o prawach dzieci
 
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
 
NASZE LEKTURY

 

logo-z-napisem-białe