Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Informacja dotycząca zajęć online dla studentów PSP

1. Wszystkie roczniki: superwizja – dokładne terminy przesyłają superwizorzy.
2. I rok: 22.05.20 – warsztat „Praca ze złością”.
Dorota Brewińska będzie się kontaktowała z uczestnikami i poda godziny.
3. II rok: 6.06.20, godz. 15-19 - „Osobowość unikowa” - warsztat, Jolanta Hojda.
4. Czekamy na uruchomienie serwera do filmów uczestników dla III i IV roku.

Informujemy wszystkich studentów I, II i III roku PSP,
że wszystkie prace zaliczeniowe można przesyłać na adres d.pastola@ipz.edu.pl.
Ważne, aby były napisane w formacie MS Word.

Egzamin PSP 2019/2020

 

Komisja I. Anna Cylwik – Agata Janasz-Osowska w pawilonie

10.07.20 piątek

1. Godz. 10.00-11.00

Inez Jawornicka-Kazancew

2. Godz. 11.00-12.00

Monika Kołodziejczyk

3. Godz. 12.00-13.00

Agnieszka Mazurkiewicz

4. Godz. 13.00-14.00

Olga Praśniewska-Steggles

11.07.20 sobota

1. Godz. 10.00-11.00

India Zwolankiewicz

2. Godz. 11.00-12.00

Monika Wiatr

3. Godz. 12.00-13.00

Maciej Kobyłka

Magdalena Rachubińska - egzamin 28.06.20, godz. 18.00


Komisja II. Jolanta Hojda – Dorota Brewińska w salonie

10.07.20 piątek

1. Godz. 11.00-12.00

Justyna Spasowicz

2. Godz. 12.00-13.00

Paweł Wiśniewski

3. Godz. 13.00-14.00

Magdalena Stolarek

4. Godz. 14.00-15.00

Anita Sadurska

5. Godz. 15.00-16.00

Katarzyna Kraska

11.07.20 sobota

1. Godz. 10.00-11.00

Natalia Rohnka

2. Godz. 11.00-12.00

Michał Pyter

3. Godz. 12.00-13.00

Ewelina Kubicka

4. Godz. 13.00-14.00

Marzena Sulkowska

Dorota Grabowska - egzamin 10 lipca o 18.00


Komisja III. Magdalena Skibińska – Jolanta Siechowicz w pokoju badań I piętro

10.07.20 piątek

1. Godz. 10.00-11.00

Wanesa Gajos

2. Godz. 11.00-12.00

Iga Boruc

3. Godz. 12.00-13.00

Aleksandra Czosnyka

4. Godz. 13.00-14.00

Dorota Stadnik

5. Godz. 14.00-15.00

Izabela Jąderek

11.07.20 sobota

1. Godz. 11.00-12.00

Agata Śliwińska

2. Godz. 12.00-13.00

Katarzyna Sekulska

logo-z-napisem-białe